Filo Artan Mali Sorumluluk

Bu ürünümüzle; aracınızın kullanılması nedeniyle aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmı, teminat altına alabilirsiniz.

 

GENEL BİLGİLER

1. Bu sigortayla sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Sigorta, Türkiye sınırları içinde geçerli olup sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.

 

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

 

3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir

- Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu teminat, Trafik Sigortasının varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.

 

4. Teminat dışı hâller, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.3. başlığı altında yer alan aşağıdaki maddeleri ve poliçe özel şartları ile belirlenmiştir.

 

5. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBGM) , Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan , sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

 

6. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile sor@onbroker.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Sigorta, otomobiller, sağlık sektörlerinden tüyolar, duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Bültenimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı

No: 203 D.3 Bodrum 48400 Muğla

TEL-FAX 0 252 586 10 10

sor@onbroker.com.tr

www.onbroker.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

© 2014-2016, Tüm hakları saklıdır.