Bireysel Emeklilik Sistemi "BES" nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düzenli birikimler yaparak emekliliğinizi hayallerinizdeki gibi mutlu ve güvenli geçirmeniz için tasarlanan özel bir emeklilik sistemidir. En kısa haliyleyse BES, güzel bir emeklilik demektir.

BES HAKKINDA

BES'E KATILIM VE HAKLAR

BES DEVLET KATKISI

Hayalinizdeki emeklilik için Bireysel Emeklilik (BES)
Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi:

 • Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,
 • Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,
 • Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı!
1 Ocak 2013'te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL'lik birikim yapabileceksiniz.

 

Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkesBireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz.

Yenilenen mevzuatı ile olgunlaşan BES, 18 yaşını doldurmuş herkes için çok avantajlı! Devlet katkısı ile her 100 TL için 25 TL de devlet üzerine ekliyor. Bireysel emeklilik katkınız 125 TL oluyor.

Kimler Katılabilir?

18 yaşını dolduran herkes sisteme katılabilir. Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

 

Katılımcı Hakları

 • 56 yaşında emeklilik hakkı
 • Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.
 • Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.
 • Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan emeklilik yatırım fonlarında, farklı emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.
 • Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir. Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

Nasıl emekli olunur?

Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl sistemde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

 

Temel Haklar

 • Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Sözleşme kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.
 • Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
 • Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.

Devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir.

BES'te devlet katkısının oranı ne kadar?

2013 yılından itibaren ödediğiniz katkı payı tutarının %25'i oranında devlet katkısından yararlanacaksınız. Devlet katkısı sayesinde daha çok katkı payı ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz. Örneğin siz 200 TL ödediğinizde devlet 50 TL katkı payı ödemesi yapacaktır.

 

Farklı aylık katkı paylarına karşılık devlet katkısını aylık ve yıllık olarak gösteren örnek tablo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet katkısı hangi hesapta değerlendirilecek?

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

 

Devlet katkısı sistemde bulunanlara farklı avantajlar sağlamış mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarih itibari ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek bir avantaj tesis edilmiştir.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulunduğunuz toplam süreye bir defaya mahsus olmak üzere;

 • Sistemde 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

 

Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen, vergi mükellefi olsun olmasın 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar devlet katkısından faydalanabilirler.

 

Eşim ve çocuklarım adına katkı payı ödüyorum. Eşim ve çocuklarım da devlet katkısı alabilir mi?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir. Bu durumda eşiniz ve çocuklarınız da devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilirler.

 

Devlet katkısının sınırları nelerdir?

Sahip olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır.

 

Devlet katkısının hak ediş süreleri nedir?

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekmektedir.

 

1 Ocak 2013 itibarıyla devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanacaktır.

 • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
 • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
 • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,

10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

 

Devlet katkısının istisnaları var mıdır?

Kanunda devlet katkısından yararlanmak için bir istisna öngörülmüştür. Buna göre 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olan bir katılımcı, 29 Haziran 2012 ile 29 Haziran 2014 tarihleri arasında emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandırırsa 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından faydalanamaz.

 

Devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza aktarılacaktır.

 

Aylık
Katkı Payı Tutarı
Aylık
Devlet Katkısı
Yıllık
Devlet Katkısı
150 TL 37,5 TL 450 TL
200 TL 50 TL 600 TL
500 TL 125 TL 1500 TL
900 TL 225 TL 2700 TL

Sigorta, otomobiller, sağlık sektörlerinden tüyolar, duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Bültenimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı

No: 203 D.3 Bodrum 48400 Muğla

TEL-FAX 0 252 586 10 10

sor@onbroker.com.tr

www.onbroker.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

© 2014-2016, Tüm hakları saklıdır.