Kasko

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

 

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,

Hareket veya durma halinde iken sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, Üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri, Aracın yanması, Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar:

  • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
  • Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  • A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
  • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
  • Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, (sadece özel otolarda)
  • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, ( sadece özel otolarda)
  • Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile gelir kaybından doğan zararlar,
  • Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar (yük taşıyan araçlarda),
  • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar, (sadece özel otolarda)

Sizi aramamızı ister misiniz?

Bireysel sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyorum

BENİ ARAYIN

Sigorta, otomobiller, sağlık sektörlerinden tüyolar, duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Bültenimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı

No: 203 D.3 Bodrum 48400 Muğla

TEL-FAX 0 252 586 10 10

sor@onbroker.com.tr

www.onbroker.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

© 2014-2016, Tüm hakları saklıdır.