Mühendislik Sigortaları

On Broker, sigorta ihtiyacı olan herkesi etkin sigorta çözümleriyle buluşturmayı amaçlar. Bu kapsamda sigortalılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını belirliyor ve onlara en uygun sigorta çözümlerini bulmada yardımcı oluyoruz.

Montaj Tüm Riskler
Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

 

Montaj Tüm Riskler Sigortası'nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.


Teminat Kapsamı
Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca, güvence kapsamındadır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın sunduğu güvencelerden bazıları;

 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hava taşıtlarının çarpması
 • Yangın, yıldırım, infilak, yangınla mücadelenin sebep olduğu hasarlar
 • Hırsızlık ve sabotaj
 • Çalışanlardan kaynaklanan hatalar ve yetersizlikler
 • Düşme, kırılma, çarpma, yuvarlanma
 • Dört haftalık tecrübe devresi

 

Montaj Tüm Riskler Sigortası'nın sunduğu güvenceler yukarda sıralanan maddelerle sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.

Makina Kırılması Sigortası

ON BROKER’ dan kesintisiz üretim güvencesi
Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için, güvenceler de gerekir.

 

Makine Kırılması Sigortası, sınai tesislerdeki buhar kazanlarını, elektrikli makineleri, güç santrallerini, jeneratörleri, her tür yardımcı makineleri, inşaat endüstrisine yönelik iş makinelerini, ısıtma soğutma tesisatlarını ve diğer makineleri güvence altına alıyor, üretimin kesintisiz sürmesini sağlıyor.


Teminat Kapsamı
Makinelerin, tesislerin deneme devresinden sonra çalışır halde iken veya işletmeye alındığında, ani ve beklenmedik sebeplerden dolayı oluşan kayıp ve zararların yol açtığı onarım ve yenilenme masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır.

Makine Kırılması Sigortası'nın sunduğu güvencelerden bazıları;

 • Personel, çalışan veya 3. şahıslardan kaynaklanan hatalar, yetersizlikler ve sabotaj
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması
 • Kısa devre, voltaj yükselmesi
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
 • Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar
 • Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi

Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerlerinin, ofislerin can damarı, elektronik cihazların güvencesi
Günümüz işyerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız!  ON BROKER her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor.

 

Elektronik Cihaz Sigortası, işyerinizde bulunan bilgisayar sistemlerini ofis donanımlarını tıbbi aletleri, yayın resim ve ses cihazlarını, test, ölçüm ve otomasyon, air condition sistemlerini ve güç üreten bütün cihazları güvence altına alıyor.


Teminat Kapsamı
Elektronik Cihaz Sigortası, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası'nın sunduğu güvencelerden bazıları;

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, dikkatsizliği ve sabotajı
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Fırtına, sel/seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler
 • Su-rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri

Doğal Gaz Paket Sigortası

Doğalgaza ON BROKER güvencesiyle geçin
ON BROKER evlerin işyerlerinin doğalgaz iç tesisatı proje yapım / dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak ve tamamen muafiyetsiz bir şekilde sunulan ürün, 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren doğalgaz iç tesisatı yapacak sertifikalı firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sigortalatması zorunluluğunu da karşılamış oldu.


Sigorta Konusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar,taahhüdün yerine getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarını içeren HDI Sigorta Doğalgaz Paket Poliçeleri geniş bir güvence sunuyor.

Doğalgaz Poliçeleri’nin kapsamlı güvenceleri

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde; yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler HDI Sigorta'nın güvencesi altındadır.

Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir.

 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı

Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zararı sözleşme bedeline kadar temin eder.

 

Makine Kırılması Teminatı

Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.

 

3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Teminatı

Montaja bağlı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı sigorta süresi içinde abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek zararları kapsar.

Sigorta, otomobiller, sağlık sektörlerinden tüyolar, duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Bültenimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı

No: 203 D.3 Bodrum 48400 Muğla

TEL-FAX 0 252 586 10 10

sor@onbroker.com.tr

www.onbroker.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

© 2014-2016, Tüm hakları saklıdır.