Bireysel Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

Sizi aramamızı ister misiniz?

Bireysel sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyorum

BENİ ARAYIN

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Neden Tamamlayıcı Sigorta Yaptırmalısınız?

 • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
 • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
 • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Sizi aramamızı ister misiniz?

Bireysel sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyorum

BENİ ARAYIN

Seyahat Sağlık Sigortası

Schengen ülkeleri tarafından, vize başvurusu yapan Türk vatandaşlarından istenmekte olan 30,000 Euro teminatlı Schengen Vize Sağlık Sigortası, Neredeyse tüm şirketler ta. tarafından sunulmakta olup, ilgili sigortaya sahip kişiler güvence altında seyahat etmektedirler. Schengen Vize Sağlık Sigortası tüm schengen ülkelerinde geçerlidir.

 

Bu sigortaya sahip kişiler, 24 saat acil yardım ve seyahat danışma hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Schengen Vize Sağlık  Sigortası 80 yaşa kadar geçerli olup, 65-80 yaş arası sigortalılar için sürprim uygulanmaktadır.

 

6 aylık ve 1 yıllık Schengen Vize Sağlık sigortasında herbir yurtdışı seyahati azami 90 gün ile sınırlıdır. Schengen Vize Sağlık Sigortası ile sunulan kişi başı teminat ve teminat limitleri yandaki tabloda belirtilmiştir.

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ (EURO)
Acil Durumda Hastalık veya Kaza Sonucu Ayakta/Hastanede Yatarak Tedavi Masrafları 30.000
Cenazenin Yurda Nakli
Acil Sağlık Sorunu Nedeniyle Nakil

Neden Seyahat Sağlık Sigorta Yaptırmalısınız?

Yalnızca tatil sırasında olabilecek riskler için değil, tur ile yapılan tatilin iptal olması ve aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması gibi kişileri beklemedikleri bir anda hazırlıksız yakalayan durumlar karşısında da sigortalımızı koruyoruz.

Sizi aramamızı ister misiniz?

Bireysel sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyorum

BENİ ARAYIN

Yabancı Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu Sigorta ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat alabiliyorsunuz.

 

Teminat Limiti

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

 

Teminat Tablosu

 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale

Diğer Teminatlar

 • Trafik Kazası Sonucu Diş
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Evde Hemşire Bakım
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Kontrol Mamografisi / PSA
 • Yurtdışı Yatarak
 • Yurtdışı Ayakta

Neden Yabancı Sağlık Sigorta Yaptırmalısınız?

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yönetmelik kapsamında yabancı uyruklu diğer ülke vatandaşlarının zorunlu olarak yaptırması gereken sigorta türüdür.

Sizi aramamızı ister misiniz?

Bireysel sağlık sigortası başvurusu yapmak istiyorum

BENİ ARAYIN

Sigorta, otomobiller, sağlık sektörlerinden tüyolar, duyuru ve kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Bültenimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı

No: 203 D.3 Bodrum 48400 Muğla

TEL-FAX 0 252 586 10 10

sor@onbroker.com.tr

www.onbroker.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

© 2014-2016, Tüm hakları saklıdır.